GORDON E BOHEME
GORDON E BOHEME
Gordon E Boheme

Ξεκάθαρες καμπύλες με απλά γεωμετρικά χαρακτηριστικά εμπνευσμένα από Ιταλικές τάσεις...