ΕΣΤΙΕΣ
ΕΣΤΙΕΣ
Εστίες Κεραμικές, Επαγωγικές, Αερίου σε όλες τις δυνατές διαστάσεις.
  1. Σχεδιασμός και Εγκατάσταση
  2. Χειρισμός με οθόνη αφής
  3. COOKASSIST
  4. Flex Pro ζώνες & French Plaque

Είδη εστιών:

  1. Κεραμικές
  2. Επαγωγικές
  3. Αερίου